Místo s vůní historie

Zapojte se

Podělte se s námi o nápady, jak zlepšit stav veřejných prostranství a jakou občanskou vybaveností může revitalizace areálu přilehlou čtvrť obohatit. 

Formulář pro online konzultaci návrhu naleznete níže.

Místní obyvatelé jsou nejlepšími znalci území, které každodenně užívají. Vědí, co v území funguje, co je naopak třeba zlepšit a co v oblasti chybí. Cílem revitalizace je, aby území sloužilo a poskytovalo kvalitní prostředí pro spokojený život nejenom nových, ale i současných obyvatel a návštěvníků území. Zajímá nás, jak se vám v oblasti žije a jaké potřeby revitalizace areálu Julius Meinl mohla naplňovat.

2020
Mezinárodní architektonická soutěž
Nový majitel areálu, společnost Vysočanská ASSET s.r.o. uspořádala mezinárodní architektonickou soutěž na budoucí podobu areálu. Zúčastnilo se jí 139 ateliérů z celého světa. Nezávislou odbornou porotou byl vybrán návrh společnosti A.D.N.S. architekti.
2021
Práce na návrhu stavby
Investor společně s architekty pracují na návrhu stavby, v kterém budou zohledněny potřeby investora, ale i požadavky hlavního města Prahy, městské části, dotčených orgánů a řady dalších. Zásadním podkladem pro dokončení návrhu stavby budou i podněty od obyvatel navazujícího území a uživatelů území.
27. listopadu 2021
1. sousedské setkání
Hodnocení současného stavu území a potřeb jeho obyvatel a představení základních principů záměru.
listopad 2021 – leden 2022
Dokončení návrhu stavby
Dokončení návrhu stavby, včetně zohlednění podnětů z 1. sousedského setkání.
1. března 2022
2. sousedské setkání
Představení a konzultace návrhu stavby.
březen 2022
Veřejná konzultace návrhu
Možnost podat online komentáře na webu projektu.
březen–duben 2022
Vyhodnocení komentářů a jejich zohlednění v projektu
Obdržené komentáře budou zpracovány a tam, kde to bude možné, budou v návrhu zohledněny
2022
Dokončení dokumentace pro územní řízení