Místo s vůní historie

Příběh území

13. a 14. století
Vznik Libně a Vysočan

Blok domů, jehož součástí je i bývalá centrála firmy Julius Meinl stojí na pomezí Vysočan a Libně. Osada Libeň vznikla na přelomu 13. a 14. století. První písemná zmínka o Vysočanech pochází z roku 1239. Libeň a Vysočany byly spojeny komunikací, která procházela přes Karlín do centra města. Ta byla obklopena poli.

Na mapě Stabilního katastru z roku 1842 je vyznačeno místo, kde byl v roce 1922 vystavěn areál firmy Julius Meinl. 1. areál továrny Julius Meinl, 2. historické centrum Vysočan, 3. historické centrum Libně, 4. říčka Rokytka, 5. Sokolovská ulice (v té době Královská třída)

19. století
Industrializace Prahy

V důsledku industrializace Prahy v druhé polovině 19. století došlo k prudkému nárůstu počtu obyvatel a potřebě nového bydlení. Za tím účelem byla mimo jiné jižně od tehdejší Královské třídy, v prostoru mezi Libní a Vysočany založena nová obytná čtvrť, jejíž součástí se po roce 1922 stala i centrála Julius Meinl. 

Orientační plán královského hlavního města Prahy z roku 1909 – 14 s vyznačenou strukturou ulic budoucí čtvrti mezi Libní a Vysočany

1922
Výstavba objektu

Za účelem výstavby centrály české dceřiné společnosti koupila firma Julius Meinl v roce 1921 pozemek při tehdejší Královské třídě. O rok později již stála na rohu dnešních ulic Sokolovské a U Skládky první část sídla firmy s kancelářemi, skladem, pražírnou kávy a výrobou likérů.

1927–34
Dostavba areálu

V roce 1927-28 byla původní stavba prodloužena podél ulice Sokolovské. Umístěny zde byly pražírna kávy, výroba čaje a balírna. Jako poslední byla v roce 1934 podél ulice K Moravině dostavena moderní továrna na sušenky a marmelády. 

Fotografie z interiérů firmy Julius Meinl, zdroj: Muzeum cenných papírů, nadační fond, Praha

1945
Poškození areálu při bombardování

25. března 1945 byl objekt výrazně poškozen při spojeneckých náletech na průmyslové části Prahy. Střední trakt budovy s pražírnou kávy a balírnou byl zcela zničen.

Letecký snímek Prahy z roku 1945, na kterém je jasně vidět bombardováním poškození střed budovy firmy Julius Meinl.

Po roce 1945
Poválečná rekonstrukce objektu

Po válce byly stavby nových objektů zakázány, i na opravy bylo nahlíženo velmi přísně. Továrna Meinl však byla důležitá pro zásobování obyvatel, a proto na její rekonstrukci byla udělena výjimka. Opravy objektu probíhaly až do konce září 1947.

1948
Znárodnění podniku

Potom, jak převzali komunisté veškerou moc v zemi byla přijata řada zákonů, podle kterých došlo ke znárodnění tisíců firem, které nespadly pod znárodnění v roce 1945. Vyhláškou ministerstva vnitřního obchodu ze dne 20. října 1948 byly znárodněny podniky Julius Meinl akc. spol. v Praze a majetek firmy Julius Meinl A.G. Wien, pokud byl na území Československa. Znárodněné firmy spadly pod národní podnik Pramen, potravinářský maloobchod.

90. léta
Aktuální interiér

V objektu v Libni po revoluci působila firma Kliment vyrábějící masné produkty. Pozůstatky z tohoto období můžeme vidět ve sklepech objektu. Vrchní patra objektu (bývalé sklady) byly využívány archivem Městského soudu v Praze.

Aktuální stav interiéru
Více o historii firmy Julius Meinl