Místo s vůní historie

Zpráva ze sousedského setkání nad mapou

17. 12. 2021

Všechny podněty, které jsme dostali na sousedském setkání nad mapou byly  zapracovány do souhrnné zprávy.

Zprávu si můžete prohlédnout a stáhnout zde. 

Podněty byly rozděleny do kategorií hodnot, problémů, obav a potřeb. Cílem diskuze nebylo nalezení společného stanoviska na hodnocení současného stavu a možný vývoj území, ale zaznamenání názorů všech účastníků setkání.