Místo s vůní historie

Pozvánka na sousedské setkání vlastníků domů a ostatních přilehlých pozemků U Skládky 1695/4 a K Moravině 1688/13.

8. 9. 2022

Dne 8. září 2022 v 17:00 se na adrese BASE, Italská 67, Praha 2, 120 00 (v objektu Churchill nad hlavním nádražím) uskuteční sousedské setkání k seznámení s technickými aspekty realizace záměru developera ve vztahu k sousedním objektům

Cílem setkání je vyjasnit otázky vlastníků k realizaci projektu. Zástupci projektantské společnosti BUILDING PROJECTS a.s. představí technické řešení a postup realizace projektu. 

Stručně budou taky shrnuty základní informace o projektu, jak byla do jeho přípravy zapojena veřejnost a jak byly vstupy ze setkánív projektu zohledněny. 

Těšíme se na Vaši účast!